Figyelem = az érdeklődő jelenlét a diszkrét coaching alapja

Diszkrét coaching.


Ha még nem igazán tudja, mit nem tud,
mert csak külső, negatív visszajelzésekből következtet arra, hogy valamiben fejlődnie kellene és tisztábban szeretne látni, hogy tehessen a változásért kérem, tartson velünk! Haladjunk diszkréten a látványos, külső tünetek elemzésén keresztül a készségek lépésről lépésre történő fejlesztésének útján a kiváltó belső okok felfedezése felé. Ha a kezdeti lépéseit szégyenlőssége, introvertáltsága is gátolja, mert nehezen nyílik meg, mi diszkrét módon segítjük Önt a világosabb helyzet feltárásában és a megfelelő fejlődési út kialakításában. Kérem, tegye meg az első lépést és jelentkezzen Diszkrét Coaching vagy Diszkrét Tréning programunkra!

Ha már pontosan tudja, mit nem tud, éhes a sikerre
és már felismerte, hogy Önnek kell tennie magáért, azaz felvállalja a felelősséget, mert szeretne kommunikációjában, önismeretében, vezetéstechnikájában, munkavégzésének hatékonyságában egy védett környezetben fejlődni, de NEM SZERETNÉ, ha erről feltétlenül az egész vállalat vagy személyes környezete tudna, kérem, válasszon inkognitójához fedőnevet (ld.007) és jelentkezzen a Diszkrét Coaching vagy Diszkrét Tréning programunkra.

Mi a "Diszkrét coaching"?
Milyen coaching és tréningformákkal dolgozunk? - Részletek...

A változások elhatározásának ideje MA van nem pedig január elsején!

MA jelentkezem!

Lépéselőny.


Önnek mi a következő lépése?

Kövesse egerével a tudatos tanulás önnek kikövezett útját, hogy megtudja, hogyan maradhat nyitott a fejlődésre, hogyan kerülhet a harmónia érzésének körébe és ezáltal másokkal szemben lépéselőnybe!

Kíváncsi rá, hogy miben kellene fejlődnie? Vagy már tisztában van vele, mi nem megy jól? Lehet, hogy tudja, hogy tudja, de kellene egy edző, akivel gyakorolhatná annyit, hogy már ne is tudja, hogy tudja? :)

Tudatosodással tartunk a harmónia szabadsága felé. A saját tudattalanságunk tart börtönben, bénultságban minket. Jöjjön velünk és segítünk világosabban látni, segítünk Önnek a tudatos fejlődés harmónia köreiben előre lépni, diszkréten haladva a külső jelektől a belső okok felé, hogy fejlődjön, hogy több legyen, hogy sikeresebb legyen!

Programsorozatok.


Nyitott (nem vállalati szervezésű) képzéseink bárki számára elérhetők.
Válassza ki az Önnek megfelelő coaching programot képzési naptárunkból!

Nyitott képzések programnaptára

A változások elhatározásának ideje MA van, nem pedig január elsején!

MA jelentkezem!

Bármely alábbi programunk elképzelhető

  • egyéni vagy csoportos formában
  • coaching vagy tréning környezetben
  • vállalati vagy egyéni szervezésben

Kik vagyunk mi?


Vidám cimborák, akik együtt rúgjuk az út porát:

Kecskés-Tóth Zsuzsanna

executive coach, tréner,
művészetterapeuta, táncpedagógus

Tizennégy éve vagyok a pályán, emberek százait igyekeztem a kommunikáció valamely területén jól fejleszteni. Az általam vezetett képzések nagy részét én magam adtam el!

Rengeteget foglalkoztam olyan emberekkel, akik az eladás, a vezetés, az emberekkel való foglalkozás valamely területén dolgoztak. A kiszolgálástól, bolti eladástól, a telefonos ügyfélkezeléstől, a területi értékesítéstől, a behajtástól az organikus szervezetfejlesztésig, közép- és felső vezetésig sokféle területen megfordultam.

Nem csak a befolyásolás, meggyőzés művészetét taníthattam, de azt is hogyan oldjuk a felgyülemlett feszültséget, hogyan nézzünk egy problémára, hogy ne emésszen fel minket. Hogyan érvényesítsük érdekeinket, céljainkat, hogy csapattársainkkal a szinergia, a jó együttműködés megmaradjon. Hogyan tartsunk olyan meggyőző előadásokat, amely alatt a nézők nem alszanak el, nem azt számolják, hányszor „ő”-ztünk és nem zavarodnak bele a hallottakba. A Vörösmarty Gimnázium dráma tagozatos képzése, színészi tapasztalataim és beszédtechnikai alapjaim segítségével hamar rám találtak ezek a típusú programok! Szerencsére! Ebből az időszakból őrzöm Balás Eszter, trénertársammal a jó kapcsolatot, aki mesterem a mai napig ezen a területen.

Bár az egyetemet történész végzettséggel fejeztem be, a pedagógia és a pszichológia területei, amelyekbe szintén beleástam magam, örökké izgalmasak és hasznosak maradtak számomra. Lényegében eddigi karrieremet ezeken a területeken futottam be. Az élményalapú, eredmény centrikus pedagógia működtetésében sokat segített táncpedagógusi, művészetterápiai tapasztalatom is, ha csak egy nagyobb létszámú csapatépítő tréningre gondolok…

Most, életpályám ezen szakaszán úgy gondolom, minden emberi fejlődés alapja az önismeret. Sokféle programunk érinti ezt a témát, de nem lehet vele eleget foglalkozni. Ez az Alfa és az Omega. A tudatos fejlődés lépcsőfokain egyre magasabbra hágni kimerítő és bátorságot igénylő feladat, amiben mi segítségére leszünk. Nem lesz egyedül! Tartson Velünk!

Balás Eszter

mesterlogopédus, népdalénekes,
művészetterapeuta, lelki antioxidáns

Még igen fiatal voltam, amikor 1974-ben, mesterem Montágh Imre ajánlására lámpaláztól dobogó szívvel először botorkáltam le a Pinceszínház lépcsőin. Igazi megtiszteltetés volt, hogy méltónak talált arra, hogy ott színpadi beszédet oktathassak. Ugyanebben az évben végeztem logopédia szakon.

Főiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan táncdalénekléssel foglalkoztam. A diploma megszerzése után egy laza mozdulattal a kukába hajítottam a repertoáromat tartalmazó, zongorakísérők számára lejegyzett kottáimat. Ez nagy hiba volt. De jó lenne ma néha egy-egy kellemes baráti összejövetelen énekelgetni belőle!

Elhatároztam, hogy jó logopédus lesz belőlem, belevetettem magam a munkába. Először négy évig egy nevelőotthonban, majd tizenhat évig egy nevelési tanácsadóban dolgoztam. Itt nagy érdeklődéssel fordultam a pszichológia tudománya felé, sokat képeztem magam. Munkaközösség vezető lettem, a kerületi beszédjavító munka mellett rendszeresen vezettem beszédtechnika tréningeket közép- és felső vezetőknek, titkárnőknek, pedagógusoknak, idegenvezetőknek, színházi stúdiók növendékeinek. A logopédián belül fő szakterületemmé vált a dadogók beszédtechnikai fejlesztése. Erről a közelmúltban könyvem jelent meg Képes könyv a dadogásról és más dolgokról címmel. Mindemellett tíz évig tanítottam beszédet a Vörösmarty Gimnázium drámatagozatos osztályában. 1997-ben vállalkozóként hoztuk létre a Seneca Stúdiót, ahol számos egyéni és csoportos tréning vezetése során alkalmam nyílt a hozzánk jelentkezők kommunikációját fejleszteni.

Kiemelkedő szakmai munkámért a Démoszthenész Egyesülettől a mesterlogopédusi kitüntető címet, a Fonetikai és Logopédiai Társaságtól Kempelen Farkas érdemérmet kaptam. A Csoportanalitikus Kiképző Társaságnál tréneri kompetenciám erősítése érdekében „csoportvezető” minősítést szereztem. Rendszeresen publikálok, gyakran szerepelek a szakmai közéletben, konferenciákon előadóként és résztvevőként egyaránt. Szívesen és örömmel adom át több évtizedes tapasztalataimat a fiatal generációnak továbbképzések, szakmai workshopok és team-munka alkalmával.

Juhász Orsolya

pszichológus, tréner, szervezetfejlesztési és életvezetési tanácsadó

Friss diplomásként egy nemzetközi tanácsadó cégnél kezdtem pályafutásomat. Azóta 15 év telt el, rengeteg szervezeti és egyéni problémával, kimagasló teljesítménnyel és sikerrel találkoztam. Mindig is hittem a csapatmunkában, a társas közeg személyiség formáló erejében, valamint abban, hogy akkor érezzük magunkat igazán jól és sikeresnek, ha képesek vagyunk az előttünk álló kihívásokra aktívan reagálni, és hatékonyan megoldani azokat. Ehhez két dologra mindenképpen szükség van: a kihívásokra, valamint arra, hogy ezekkel szembenézve elszántan, egy vágyott cél érdekében megküzdjünk. Hiszem, hogy a “képessé tevés” a legfontosabb feladatunk. Akár egyénről, akár szervezetről legyen is szó, célunk az, hogy saját erőforrásaikat felismerve, tapasztalataikat felhasználva, valamint a sikeres megküzdéshez szükséges készségeiket és önismeretüket tovább fejlesztve képessé tegyük őket az előttük álló feladatok, nehézségek önálló megoldására.

Pszichológusi/tanácsadói munkám során számos szervezet életébe bepillantást nyertem, és láttam, hogy a különböző munkaterületeken, szervezeti szinteken és pozíciókban tevékenykedő munkavállalók milyen kihívásokkal szembesülnek. A “klasszikus” szervezeti kihívások mellett sok egyéni probléma is megjelent, pl. életvezetési és stresszkezelési nehézségek, önismeret hiánya, munka és magánélet egyensúlyának felborulása, elhúzódó munkahelyi feszültségek, krónikus stressz, elégtelen karrierút, kiégés, krízisek, szerepkonfliktusok, önértékelési problémák, kommunikációs nehézségek. Ezek a problémák egyéni szinten jelentkeznek ugyan, de nyilvánvaló, hogy a szervezet egészére és az egyén magánéletére is hatással vannak. Ezért tartom fontosnak, hogy a szervezeti sajátosságok mellett az egyénre és annak közvetlen társas környezetére is fókuszáljunk.

Ahogy a család, úgy a szervezet is egy jól körülhatárolt, sajátos szabályokkal, szereplőkkel és szerepekkel, múlttal és jövőképpel, sajátos szokásokkal és eljárásmódokkal, valamint speciális egyéni és közös célokkal működő „makroközösség”. Míg legalább e két fő színtéren élünk, cselekszünk, és képességeink, készségeink, motivációink és terveink elsősorban e két fontos közegben bontakoznak ki, addig gyakran előfordul, hogy a nehézségek megoldásában magunkra maradunk. Nemcsak vallom, de tapasztalom is, mennyire fontos ilyen helyzetekben a társas támogatás, a kölcsönös bizalom és a közös erőfeszítés az egyén sikeres megküzdése, személyes jólléte, hatékony munkavégzése és problémamegoldása szempontjából.

Olyan “belső utak” és erőforrások felfedezésére invitálok mindenkit, melyek segíthetnek önmagunk és környezetünk megismerésében, megértésében, és a mindennapi nehézségekkel való megküzdésben. Hasznos, élménydús utazást kívánok!

Bodrogi Endre

tanácsadó, tréner,
önismereti túravezető

Gyermekként gyógyítani, vagy tanítani szerettem volna. Hol embereket, hol állatokat.

Foglalkozásom szerint voltam már sok minden: kertész, kutatólaboráns, állattenyésztő, mérnök-értékesítő, edző, tanár, tréner…

Feladatomat kerestem. Életem igazi értelmét. Az út, az önismeret és az egyéni támogatás irányába vezetett. Ma azt gondolom, csak önmagukban is fejlődő emberek képesek fejlődő, a harmonikus működés felé tartó csoportot alkotni. Az egyéni önismereti munka mégis nagyon sokszor csoportban zajlik, és ezzel a csoport is fejlődik. Tulajdonképpen a módszer, amire ráismertem, és amit ma legjobban fel tudok vállalni, a gyengéd provokáció.

Ennek alapja, hogy minden ember a saját fejlődéséért felelős. A kísérő feladata, hogy ehhez a fejlődéshez biztonságot adó légkört, támasztó, támogató környezetet biztosítson, ahonnan a repüléshez el lehet rugaszkodni.

A munkában csak olyan eszközöket használok, melyeket magamon is kipróbáltam. A kísérés titka az alázat, és a figyelem, korai ítéletek nélkül. A kísérő nem hoz ítéletet, nem ez a feladata.

Sokfélék vagyunk, különböző jellemmel, viselkedéssel, tulajdonságokkal, erényekkel és nehézségekkel. Sokféle feladattal, melyet megérteni, elfogadni, utunkat megtalálni nem könnyű, de segíthetünk egymásnak benne… Szeretek kalandozni a természetben és útjukon kísérni másokat.

Kalandra fel!…élni hívlak, készen állsz? ;-)

Kérdése van?


Kérdéseivel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére a +36 70/703-3161-es telefonszámon (munkanapokon H-CS: 9:30-16:30, P: 9:30-14:00).

Szívesebben írna nekünk?

Keressen meg minket az alábbi űrlapot kitöltve, és mi segítünk Önnek! Kérjük, ne feledje el megadni, kérdésével kapcsolatban hogyan elérhetjük el Önt (email cím, telefonszám)!

Köszönjük, az email elküldése sikerült. Hamarosan válaszolunk Önnek.